headerphoto


BIOMASSA in het nieuws

Nieuws met betrekking tot de ontwikkelingen op het gebied van schonere energie en biomassa als brandstof en klimaatverandering. Bronnen zijn de landelijke dagbladen (waaronder het Noord Hollands Dagblad, de Telegraaf, etc.) en regionale kranten.Introduktie

Deze foto, genomen in april 1933, toont een tankstation in lincoln, Nebraska van de Earl Corryel Company dat "Corn Alcohol Gasoline" (ethanol op basis mais) verkoopt. Het testen op de markt van ethanol mixen was gemeengoed in het midwesten in deze tijd, maar behaalde geen successen door de overheersende marktinvloed van de grote oliemaatschappijen. Henry Ford's "A" model was ontworpen om zowel op alcohol als op benzine te kunnen rijden. In veel landen rijden al heel wat auto's op alcohol (bv Brazilie) vandaag de dag. Het idee om op alcohol ipv benzine te rijden is niet nieuw maar wint aan interesse door het steeds stijgende prijsniveau van onze behoefte aan olieprodukten. De meeste benzineauto's kunnen eenvoudig worden omgebouwd voor het gebruik van alternatieve brandstof. Verder wordt de uitstoot van schadelijke gassen geminimaliseerd en zal de motor minder lawaaiig en soepeler lopen.


Door de kredietcrisis en de fors dalende benzineprijzen in 2009 was er weinig nieuws met betrekking tot de biobrandstofindustrie in het algemeen. Begin 2010 zijn de benzine prijzen weer gestegen en is de interesse in biobrandstof weer gewekt.


Telegraaf, 2 juni 2010


Telegraaf, 30 mei 2010


Noordhollandsdagblad, 29 april 2010


Telegraaf, 3 april 2010

Autokampioen, april 2010


 


Noordhollandsdagblad, 15 augustus 2008


Noordhollandsdagblad, 15 augustus 2008


Telegraaf, 14 augustus 2008
Algemeen Dagblad, 15 september 2008


Het verschil tussen 60 liter E85 bio-ethanol in Duitsland en 60 liter benzine in Nederland is 25 Euro per volle tank!
Volkskrant economie, 2 augustus 2008


Dag, 30 mei 2008


Financieel dagblad, 24mei 2008


De telegraaf, 20 mei 2008


De telegraaf, 6 april 2008
Deze vrijgekomen CO2 kan worden gebruikt bij de produktie van biobrandstof uit algen

De telegraaf, 1 april 2008

Metro, 25 februari 2008

De Telegraaf, 14 oktober 2007

De Financiële Telegraaf, 8 oktober 2007

Noordhollands dagblad, 6 oktober 2007

National Geographic, Oktober 2007

Telegraaf, 23 juni 2007

NHD, 12 mei 2007

NHD, 12 mei 2007

Newsweek, 16 april - 23 april 2007

Telegraaf, 7 april 2007

Noordhollands dagblad, 6 april 2007

Noordhollands dagblad, 6 april 2007


12 maart 2007, De Telegraaf


Telegraaf, 10 maart 2007

Telegraaf, 10 maart 2007

Telegraaf, 23 februari 2007

Telegraaf, 21 februari 2007


Het Greenfuelsystems conversiesysteem, dat het mogelijk maakt om met een benzineauto op CO2 neutrale brandstof, Bio-ethanol / E85, te rijden, zou ook op een soortgelijke manier gepromoot kunnen worden.

Telegraaf, 3 februari 2007

Telegraaf, 3 februari 2007

Telegraaf, 30 januari 2007

Telegraaf, 30 januari 2007

Telegraaf, 30 januari 2007

Telegraaf, 20 januari 2007

Telegraaf, 20 januari 2007

Telegraaf

NHD

Newsweek, december 2006 - februari 2007

Newsweek, december 2006 - februari 2007

Newsweek, december 2006 - februari 2007

Newsweek, december 2006 - februari 2007

Newsweek, december 2006 - februari 2007

Newsweek, december 2006 - februari 2007

Telegraaf, 3 januari 2007

Telegraaf

Volkskrant, 23 december 2006

Volkskrant, 23 december 2006

Volkskrant, 23 december 2006

Volkskrant, 23 december 2006

NHD, 21 december 2006

Volkskrant, 14 december 2006

Telegraaf, 13 december 2006

Telegraaf, 13 december 2006

Onderstaand artikel is overgenomen uit de NRC van dinsdag 12 december 2006

Via hun brief uiten de ondernemers hun zorgen over de wereldwijde aantasting van de natuur, het verdwijnen van soorten dieren en planten en de opwarming van het klimaat. (foto Reuters)

Open brief aan politieke partijen

Ondernemers op de bres voor milieu

Door een onzer redacteuren

Rotterdam, 12 dec. De nieuwe regering moet meer aandacht geven aan het natuur- en milieubeleid. Dat schrijft een groep topbestuurders uit het bedrijfsleven vandaag in een open brief aan de formateur en de politieke partijen.

De brief is op persoonlijke titel ondertekend door onder anderen directeur Rein Willems van oliemaatschappij Shell Nederland, bestuursvoorzitter Bert Heemskerk van de Rabobank en Antony Burgmans, voorzitter van de raad van commissarissen van levensmiddelenbedrijf Unilever.

Via hun brief uiten ze hun zorgen over de wereldwijde aantasting van de natuur, het verdwijnen van soorten dieren en planten en de opwarming van het klimaat. „Tijdens de verkiezingen, en nu ook tijdens de formatie, is het thema natuur- en milieubeleid volledig afwezig. Dat is verbazingwekkend”, zegt Antony Burgmans van Unilever. Als voorbeeld noemt hij het leegvissen van de wereldzeeën en het voortdurend overschrijden van vangstlimieten door vissers. „Er wordt al gesteld dat er over veertig jaar geen vis meer in de oceanen zwemt.”

De bestuurders verwachten van de nieuwe regering een duidelijkere visie waarin duurzaamheid centraal staat. Ze denken bijvoorbeeld aan strengere eisen voor de import van soja, palmolie of hout. Bij het verbouwen van deze gewassen wordt nu veel regenwoud gekapt. „Wij vinden dat u het beschermen van ons leefmilieu, zowel hier als wereldwijd, een hogere prioriteit moet geven”, schrijven ze. Samen met politieke en maatschappelijke organisaties willen ze werken aan een visie voor Nederland.

Bestuursvoorzitter Bert Heemskerk van de Rabobank beklaagt zich onder meer over het „hapsnap beleid” ten aanzien van duurzame energie. Zo trok minister Wijn (Economische Zaken, CDA) eerder dit jaar plotseling de subsidie voor groene stroom in – later is de regeling gedeeltelijk hersteld. „Dit soort ingrepen heeft zich eerder voorgedaan bij wind- en zonne-energie”, zegt Heemskerk. Het maakt investeren in duurzame energie risicovol. Hij vindt het beleid voor duurzame energie niet ambitieus genoeg.

Initiatiefnemer van de brief is natuurorganisatie IUCN. Directeur Willem Ferwerda hoopt dat de bestuurders hun macht kunnen aanwenden om de politiek te beïnvloeden. „We moeten ons de vernietiging van ecosystemen meer aantrekken, zeker als land dat zoveel handel drijft.”

De organisatie Milieudefensie vindt de brief een mooie oproep. „Maar voor een bedrijf als Shell is het wel wat dubbelhartig om aan de ene kant te pleiten voor meer natuurbeleid en aan de andere kant zelf het milieu te vervuilen via lekkende oliepijpen en het affakkelen van aardgas”, zegt directeur Frank Köhler.


NHD, 12 december 2006

Telegraaf, 9 december 2006

Telegraaf, 8 december 2006

Telegraaf, 8 december 2006

Panorama, 6 december

NHD, 6 december 2006

NHD, 5 december 2006

Telegraaf, 4 december 2006


NHD, 1 december 2006


Telegraaf, 30 november 2006


Telegraaf, 30 november 2006


Financiële Telegraaf, 21 november 2006
Suikerbieten goud waard
De ideale grondstof voor bio-ethanol van eigen bodemNHD, 16 november 2006


Vertaald uit The Wall Street Journal - de Telegraaf, 14 november 2006


NHD, 11 november 2006


NHD, 11 november 2006


Volkskrant, 4 november 2006


Telegraaf, 4 november 2006


Agrarisch Dagblad, 1 november 2006


Telegraaf, 31 oktober 2006

Een bevestiging in het artikel van de telegraaf van 28 oktober (links van deze tekst) wat al maanden geleden op de site van greenfuelsystems te lezen was. Hieronder ons verhaal van 9 juni 2006 over het openen van de eerste biopomp in nederland door minister van Geel.

Minister van Geel werkt niet mee aan een schoon milieu!

Minister van Geel (milieu) heeft 8 juni jongstleden de eerste biobrandstof tankstation van Argos Oil geopend in Rotterdam (zie bovenstaand artikel in de telegraaf van 8 juni). Hier kan de brandstof e85 worden getankt die bruikbaar is voor de zogenoemde flexifuelmotoren.

Het milieuvriendelijk rijden op e85 wordt momenteel niet genoeg gestimuleerd in nederland omdat met een prijs van 1,916 euro per liter hier weinig gebruik van zal worden gemaakt (ongeveer 60 cent duurder dan benzine, waarin al is verrekent een stijging van het verbruik met zo'n 20% wanneer op e85 wordt gereden). Dit is absoluut niet in verhouding met de prijs die aan de pomp in Duitsland (Keulen en binnenkort Aken en Dusseldorf, niet ver over de nederlandse grens) getankt kan worden voor 80 cent per liter. Wat het nog onbegrijpelijker maakt is dat de Europese Comissie biobrandstof vrijstelt van belastingheffing (The Energy Taxation Directive 2003/96/EC). Pure Biobrandstof en e85 zijn in Duitsland vrijgesteld van belasting tot 31 december 2009. Volgens deze richtlijnen heeft Minister van Geel alle vrijheid en doet er weinig tot niets mee. Dit lijkt bijna op het tegenhouden van een doorbraak in Nederland wat betreft een milieuvriendelijker brandstof (e85), het terugdringen van fijnstofemissie, stank van uitlaatgassen en het terugdringen van CO2 emissie. Het geld (belastingen) en de lobby (grote oliemaatschappijen) gaan blijkbaar voor een schoner milieu.


Elsevier magazine, 21 oktober 2006

Bron: De telegraaf 30 september 2006

Bron: Autokompas September 2006

Bron de Telegraaf, vrijdag 9 juni 2006

Rijden op eigen afval, bron de Telegraaf, april 2006

Voorbeelden van landen die bezig zijn of reeds ethanol als brandstof te bieden hebben

September 2005

September 2005

Dick al vroeg op de hoogte (bron De Koerier 3.11.1981)


In de Pers: Bovag en de overheid

Overheid houdt doorbraak ethanol tegen (Sprout Website: 8 mei 2007)


Algen als biobrandstof (Energieportal Website: 12 januari 2008)


Algen vermenigvuldigen zich razend snel: 100% in 24 uur onder de juiste omstandigheden in een algen foto-bioreactor. Algen zetten grote hoeveelheden C02 om in zuurstof en gebruiken het om te groeien, zelfs in afvalwater voor fosfor en nitraten, met behulp van licht voor fotosynthese. De algen worden geperst en er komt plantenolie uit. Deze olie kan je gelijk gebruiken in een bio-energie centrale, of omzetten naar biodiesel. Van het restproduct, de droge massa die over blijft na het persen, word ethanol van gemaakt. Het zijn de tweede generatie biobrandstoffen, die niet meer uit grondstoffen voor de voedselproductie gemaakt worden. Zeker gezien de olieprijs die nu rond de 100 dollar is, wordt het steeds interessanter om algenkwekerijen op te zetten. Algenreactors zullen voor elk land verschillen van opzet, dit heeft te maken met licht (fotosynthese). Verder is er CO2 nodig, bijvoorbeeld uit een kolencentrale, bierbrouwerij, of andere bron. Hier valt ook iets te doen met C02 emissierechten. De kwekerijen kunnen ook opgezet worden buiten de EU. Op dit moment zijn er algenkwekerijen, waarvan een aantal nog in ontwikkeling is. Greenfuelsystems heeft het laatste half jaar onderzoek gedaan naar de goed werkende algen systemen en tweede generatie biobrandstoffenfabrieken.
Nederlandse auto's rijden op geodkope duitse biobrandstof (Energieportal Website: 12 januari 2008)


Autorijders in de regio Zuid-Limburg kunnen op legale wijze gebruik maken van goekope Duitse milieuvriendelijke duurzame brandstof E85 Bio-Ethanol. In Aken, 11 km vanaf Heerlen bij Stawag stadswerke Lombardenstr 12-22, is een E85 Bio-Ethanol pomp geopend. Ook in Keulen staat 1 van de 74 pompen in Duitsland die E85 verkopen voor een prijs van euro 0,89 per liter, terwijl het in Nederland 1.91 euro per liter kost. Op een liter liter Bio-Ethanol rijdt een auto ongeveer 20 procent minder kilometers, maar alsnog is het prijsverschil met normale diesel of benzine aantrekkelijk. Ethanol is in Europa in ruime mate voorhanden; in alle landen om ons heen schieten de ethanolfabrieken als paddestoelen uit de grond. Zeker nu de tweede generatie cellulose biobrandstoffen een feit is. Het wordt gemaakt uit gras (landbouw)afval, afvalhout en algen zoals bijvoorbeeld in Zweden het geval is. Met een betaalbare aanpassing aan de motor is het mogelijk om met iedere benzineauto op E85 te rijden. Per tankbeurt van 60 liter kan je 25 euro verdienen door even in Aken E85 te tanken.

TOP